Vilkår og betingelser for Lucky Spins

Ved å gå inn på og bruke plattformens tjenester må du også samtidig forholde deg til vilkårene og betingelsene, som vil utgjøre en juridisk bindende avtale mellom deg og Lucky Spins. Hver gang du benytter deg av deres tjenester, samtykker du med og bekrefter aksept for gjeldende regelverk og eventuelle oppdateringer. 

Det er enhver spillers eget ansvar å lese, forstå og sette seg godt inn i vilkårene og betingelsene. I forbindelse med kontoppretting må man også krysse av for at man har lest og forstått dem.

Lisens og regulering

Nettstedet baserer driften sin på en seriøs og anerkjent spillelisens som garanterer at alt fra personvern og rettferdig spilling er ivaretatt på best mulig måte. Dette sikrer et trygt og godt spillemiljø der spillerne kan konsentrere seg om spillingen vel vitende om at verken personopplysninger eller annet vil komme på avveie og bli misbrukt. Lisensen sørger også for at casinoet og spillene blir kontrollert og sjekket av uavhengige tredjeparter med jevne mellomrom. 

Restriksjoner og kontopprettelse

Ikke alle får lov til å opprette en ny konto hos Lucky Spins. Følgende restriksjoner gjelder:

  • Du må ha fylt minst 18 år for å kunne drive med pengespill på nettstedet.
  • Casinoet godtar ikke spillere som kommer fra land der gambling er forbudt ved lov.
  • Brukere fra visse land, deriblant Frankrike, Irak, Iran, Nederland, Storbritannia, USA, Østerrike og Australia, har ikke lov til å benytte denne siden.

Nettstedet kan etter eget skjønn eller etter å ha mottatt pålegg, endre eller etablere flere restriksjoner, noe som vil bli reflektert i en oppdatert versjon av vilkårene og betingelsene.

Bruk av tjenestene

Du godtar å kun bruke tjenestene til lovlige formål og ikke til noe annet enn det de er ment for. Det å delta i ulovlige aktiviteter er strengt forbudt og vil blant annet resultere i umiddelbar utestengelse fra Lucky Spins og/eller rettslige skritt.

Innskudd og uttak

Det er flere casino betalingsmetoder for å sette inn penger og ta ut penger hos Lucky Spins, og hver av dem kommer med sine egne vilkår og betingelser som alle spillere må forstå og følge før de tar dem i bruk. Disse vilkårene og betingelsene har ikke noe med dette casinoets vilkår og betingelser å gjøre.

Endringer i vilkårene

Disse vilkårene og betingelsene kan når som helst, og uten forvarsel, bli endret for å reflektere endringer i lover eller våre tjenester. Derfor anbefales alle å gjennomgå vilkårene regelmessig for å holde seg oppdatert på eventuelle endringer. Hvis du fortsetter å benytte nettstedet etter slike endringer, vil dette bli ansett som en aksept av endringene.

Tvist

Skulle en tvist oppstå mellom kunden og casinoet, vil vi alltid forsøke å løse den i minnelighet. Skulle ikke dette la seg gjøre, vil tvisten gå videre til en domstol i jurisdiksjonen hvor nettstedet er lisensiert.

Gjeldende lovverk

Disse vilkårene og betingelsene følger lovene på Curaçao, og eventuelle tvister som oppstår på bakgrunn av disse vilkårene og betingelsene vil være underlagt denne jurisdiksjonen.